http://jds.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 28 ca7b228496ef2c02243877a0a21aedc0 130

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 8. Ресурсне забезпечення курсу «Я досліджую світ»
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

8.2. Підготовка вчителів

Форми підготовки вчителів

Тренінг практичних навичок методом рольового занурення

 

 

Форми підготовки вчителів

 

Післядипломна підготовка за курсом «Я досліджую світ» може здійснюватися за вибором вчителя за трьома основними формами (або їх комбінаціями):

 1. Дистанційна (наприклад, за цим онлайн-курсом)
 2. Дуальна (поєднання дистанційного навчання і практики за місцем роботи)
 3. Очна (тренінги з розвитку практичних навичок викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» на засадах компетентнісного підходу)

Приклад навчальних курсів підвищення кваліфікації вчителів за вказаними форматами наведено в таблиці.

Тема підвищення кваліфікації Модулі на вибір за формами навчання
Дистанційна Дуальна (дистанційна + практика на робочому місці) Очна (тренінг)

Компетентнісне навчання в інтегрованому курсі
«Я досліджую світ»

Назва курсу: «Теоретичні основи компетентісного навчання за інтегрованим курсом “Я досліджую світ”»

Код курсу: 3.1

Напрям: розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи, формування спільних для ключових компетентностей вмінь

Автори:

- авт. Т. Воронцова, В. Пономаренко та ін.

Обсяг: 24 год (0,8 кредита ЄКТС)

Цільова група – педагогічні працівники початкової школи, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівні кадри (заступники директора з виховної роботи)

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Навчальні ресурси: онлайн курс ЯДС http://autta.org.ua/ua/On-line_coursues/

Вид компетентностей: професійні (знання навчального предмету, методик, технологій)

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (24 год)

Назва курсу: «Теоретичні і методичні основи інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Код курсу: 3.2

Напрям: розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи, формування спільних для ключових компетентностей вмінь

Автори:
- авт. Т. Воронцова, В. Пономаренко та ін.

Обсяг: 33 год. (1,1 кредита ЄКТС)

Цільова група – педагогічні працівники початкової школи, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівні кадри (заступники директора з виховної роботи)

Форма навчання: дуальна (дистанційна - 24 год. + практика за місцем роботи - 9 год)

Навчальні ресурси:
- онлайн курс ЯДС ТУТ
- ресурси для проведення уроків за місцем роботи ТУТ

Вид компетентностей: професійні (знання навчального предмету, методик, технологій)

Документ про проходження навчання: сертифікат встановленої форми (33 год)

Тренінги з розвитку практичних навичок викладання інтегрованого курсу
«Я досліджую світ» на засадах компетентнісного підходу

Проводяться закладом післядипломного педагогічної освіти (ППО) будь якої області

Вартість: встановлюється закладом ППО

 

Ознайомитися з програмами модулів і пройти за ними навчання можна за посиланням http://autta.org.ua/ua/PidvuschennyaKvalifikacii/

 

Тренінг практичних навичок методом рольового занурення

 

Метод «рольового занурення» полягає у наступному:

 • Після створення доброзичливої атмосфери, короткого обговорення концептуальних і методичних питань, учасники стають «учнями» і приймають участь в модельному уроці-тренінгу, який проводить тренер.
 • Після завершення модельного уроку-тренінгу, учасники стають «експертами». Вони аналізують проведене тренером заняття, звертаючи увагу на ключові для компетентнісного навчання питання.
 • Далі всі учасники об’єднуються у групи (від 2 до 7 людей) – «вчителів-тренерів», які будуть демонструвати обрані ними уроки-тренінги для учнів, використовуючи ресурси для моделювання уроків-тренінгів.
 • Під час демонстрації обраного уроку «вчителями-тренерами» інші учасники знову стають «учнями», а після його завершення – «експертами». Ситуація повторюються.

Така проста стратегія виявилася дуже ефективною, що підтверджується проведеними дослідженнями. На початку тренінгу («ДО») і на завершення тренінгу («ПІСЛЯ») учасникам пропонувалося обрати один із варіантів відповіді:

Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4)

на такі запитання:

 1. Я добре розумію потреби і мотиви поведінки сучасних дітей вікомвід 6 до10 років. Це схоже на Вас?
 2. Я добре знаю очікувані результати, підходи і методи компетентісного навчання учнів за інтегрованим курсом «Я досліджую світ». Це схоже на Вас?
 3. Я почуваюся впевнено у навчанні дітей життєвих навичок (критичного мислення, аналізу проблем, ухвалення зважених рішень, ефективної комунікації, лідерства, самоефективності, роботи у команді, протидії негативному соціальному впливу тощо). Це схоже на Вас?
 4. Я добре володію методами і прийомами, що дозволяють організовувати активне і мотивуюче навчання та підтримувати демократичну дисципліну в класі без примусу і покарань. Це схоже на Вас?
 5. Під час уроків або виховних годин я готова(ий) застосовувати методи інтерактивного навчання (обговорення у колі, аналіз ситуацій (кейсів), виконання проєктів, дискусії, роботи у малих групах, рольові ігри тощо). Це схоже на Вас?

 

Всі ресурсні матеріали для проведення очних тренінгів наявні у вільному доступі за посиланням https://is.gd/Poqn6X

 

Список використаних джерел:

 1. Cooperative Learning Seating Options [Електронний ресурс] // Teaching resources – Режим доступу до ресурсу: http://www.lauracandler.com/strategies/seating.php.
 2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» (основна і старша школа) // Алатон. – 2017
 3. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів основної та старшої школи у курсі «Основи здоров’я». [Електронний ресурс] // Алатон. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcblgxNGd1WEZHblU
 4. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Вчимося жити разом. Програма з розвитку соціальних навичок учнів початкової школи у курсі «Основи здоров’я». [Електронний ресурс] // Алатон. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcWlVaUUg0UkNR
 5. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
 6. Кравченко Г.Ю. Інклюзивна освіта / Г.Ю. Кравченко, Г.О. Сіліна. – Х. : “Ранок”, 2014. – 144 с.
 7. Лорман Т. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: [практ. посіб.] /Лорман Т., Деппелер Д., Харві Д.; [пер. з англ. Т. Клекота]. – К. : – СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.
 8. Міжособистісні стосунки [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://medic.in.ua/mijosobistisni-stosunki.html
 9. Навички заради здоров'я. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров'я. — ВООЗ — К., 2004.

Перевір себе

1) Позначте всі ролі, які «грають» учасники тренінгу за методом «рольового занурення»:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.