http://jds.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 7532a6e3c9a967497314ff6a790de6a0 114

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 3. Ключові ідеї і зміст курсу «Я досліджую світ»
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

3.1 Ключові ідеї

Для реалізації принципів НУШ, зокрема інтегрованого і компетентнісного навчання, у типових освітніх програмах для початкової школи запроваджено й інтегрований курс «Я досліджую світ».

Ключові ідеї курсу наведено у таблиці.

Ключові ідеї Ознаки
1. Інтеграція кількох освітніх галузей: курс інтегрує такі галузі: природнича, громадянська та історична, соціальна і здоров’язбережувальна, технологічна, інформатична, мовно-літературна (частково), математична (частково).
2. Спрямованість на розвиток множинних компетентностей:
 • предметні компетентності, визначені Державним стандартом і типовими освітніми програмами.
 • психосоціальні компетентності, визначені переліком ЮНІСЕФ і ЮНЕСКО (когнітивні, інструментальні, індивідуальні, соціальні)
 • ключові компетентності з переліку ЄС: грамотність (частково), мовна (частково) математика, науки, технології, інженерія (частково), цифрова, особиста, соціальна і навчальна, громадянська, підприємницька (частково), культурна обізнаність та самовираження
 • множинного інтелекту (7 із 8 видів інтелекту за Г. Гарднером): лінгвістичний (частково), логіко-математичний (частково), візуально-просторовий, кінестетичний, міжособистісний, внутрішньо особистісний, натуралістичний / природознавчий
 • уміння вчитися: активне навчання, власний стиль навчання, раціональне планування часу, розвиток сприйняття, пам’яті, уваги, карти пам’яті тощо.
3. Інтерактивні методи навчання:
 • партнерство між учнями і вчителем, який є фасилітатором навчального процесу
 • інклюзивність - всі учні класу залучені до навчальної діяльності
 • активне навчання, що враховує індивідуальні стилі сприйняття і стратегії навчання учнів: робота в групах, мозковий штурм, проєкти, тематичні дослідження, рольові ігри тощо
 • навчання на ситуаціях, наближених до реального життя (важливих для безпеки, здоров'я, соціалізації та самореалізації учнів.
4. Спеціальна підготовка вчителів:

Підготовлені вчителі:

 • знають концептуальні і методичні основи інтегрованого навчання, зміст і очікувані результати курсу, добре розуміють мотиви поведінки сучасних дітей
 • вмотивовані і здатні застосовувати інтерактивні методи навчання, які забезпечують активну участь кожного учня; творчу співпрацю між собою і з учителем; навчання на ситуаціях, наближених до реального життя; сприятливий емоційний клімат у класі; формування відчуття класу як єдиної команди
 • володіють методами інтегрованого навчання і розвитку в учнів множинних компетентностей, зокрема психосоціальних, ключових і предметних.

 

Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.